1 Thessalonians 4:17

1 Thessalonians 4 17, 1 Thessalonians 4:17

Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira,
ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin
ang Panginoon sa hangin: at sa ganito’y sasa Panginoon
tayo magpakailan man.

(1 Thessalonians 4:17)

Reviews
  • 1 Thessalonians 4:17
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply