1 Thessalonians 4:16

1 Thessalonians 4 16, 1 Thessalonians 4:16

Sapagka’t ang Panginoon din ang bababang mula sa langit,
na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios:
at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli;

(1 Thessalonians 4:16)

Reviews
  • 1 Thessalonians 4:16
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply